Quyền lợi VIP

Là VIP bạn được hưởng các quyền lợi sau:

+ Được chạy server riêng.

+ Embed không có quảng cáo popup.

+ Embed không có abouttext player.trunguit.net

+ Được quyền sử dụng hệ thống API không giới hạn.

+ Được ưu tiên support trong thời gian nhanh nhất.

Trách nhiệm của VIP

Khi đã đăng ký TK VIP bạn phải chấp hành các trách nhiệm sau:

+ Chỉ sử dụng dịch vụ được cung cấp để phục vụ cho website riêng của bạn.

+ Chỉ sử dụng dịch vụ cho 1 Domain tương ứng 1 IP duy nhất.

+ Không dùng dịch vụ của chúng tôi để làm API riêng.

+ Check lỗi kỹ càng trước khi thông báo cho chúng tôi.

Nếu chúng tôi phát hiện vi phạm sẽ cấm IP mà không thông báo trước